FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

611 millió forintos kutatási támogatást nyert az ELTE

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) hat kara, öt szakkollégiuma és tudományos diákkörei részesülnek a 611 millió forintot érő TÁMOP-projektből. Az Önálló lépések a tudomány területén című pályázat az egyetemen folyó kutatásokat, fejlesztéseket támogatja - hangzott el a november 23-ai projektnyitó rendezvényen.

A projektben az ELTE hat karának tizenhét doktori iskolája, öt szakkollégiuma és a tudományos diákkörei vesznek részt. A pályázat futamideje 22 hónap (2011. szeptember 1-jétől 2013. június 30-ig), célja a tudományos képzés műhelyeinek támogatása: a képzési tartalmak megújítása (új kurzusok, vendégelőadók meghívása), képzési feltételek javítása, illetve a tudományos műhelymunka erősítése. Ebből az összegből kívánják finanszírozni a doktoranduszok ösztöndíját és a tudományos kiadványok elkészítését is.
"Egyetemünk sikeressége azon múlik, hogy a meglévő forrásokat hogyan használjuk, mire fordítjuk. Célunk, hogy kutató kiválóságok képzésével tudós közösséggé váljunk, hiszen ez biztosítja az intézményünk vezető pozíciójának megtartását. A TÁMOP-projektek nélkül ez elképzelhetetlen lenne" - mondta el köszöntőjében dr. Dezső Tamás, az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánja.
A projektbemutatón a hat kar, illetve a szakkollégiumok és a tudományos diákkörök képviselői részletesen ismertették a pályázaton elnyert összeg hasznosításának módjait és a célkitűzéseket. Dr. Nagy Marianna, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettese beszámolt a közigazgatási és a magánjogi alprogramról, valamint a Politikatudományi Doktori Iskola kurzusainak továbbfejlesztéséről. A pályázati támogatásból konferenciák szervezését és a nemzetközi perbeszédversenyekre való felkészülést és részvételt, továbbá a Tudományos Diákköri (TDK) eredmények publikálását valósítják meg. Emellett az infrastruktúra fejlesztésére is sor kerül: online folyóiratok és adatbázisok beszerzését tervezik.
Dr. Manherz Károly egyetemi tanár a Bölcsészettudományi Kar Irodalom-, Nyelv-, Történelem-, Filozófia- és Művészettörténet-tudományi Doktori Iskolájának programját osztotta meg a jelenlevőkkel. A mintegy 130 millió forintos összegből megvalósul egy doktori szintű tehetséggondozási és minőségbiztosítási rendszer kidolgozása és működtetése, új módszertani megközelítések beemelése a képzésbe, más hazai intézmények előadóinak meghívása, publikációk készítése és a számítógép-állomány fejlesztése. 
Dr. Benczúr András tanszékvezető egyetemi tanár az Informatikai Kar doktori iskoláinak célkitűzéseit vázolta, többek között a vállalati információs rendszerek modellezésének kérdéseit, a nagy adattömegek feldolgozásának lehetőségeit, a jel- és képfeldolgozás újdonságait és a formális módszerek megjelenését a robotikában, illetve ezek mellett egy nyári iskola létrehozását is említette.
Dr. Felvinczi Katalin pályázati igazgatóhelyettes a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi és Pszichológiai Doktori Iskolájának terveiről számolt be. Mint elmondta: a projektben 12 alprogram szerepel, melyekben kutatásokat végeznek olyan témakörökben, mint a társadalmi sokféleség és az oktatás kapcsolata, a sajátos nevelési igény terápiás eljárásainak fejlesztése, a gyermekkortörténet, a nyelvpedagógia, a profitorientált cégek társadalmi felelősségvállalása, valamint az addikciós viselkedés.
Dr. Örkény Antal tanszékvezető egyetemi tanár a Társadalomtudományi Kar alprojektjét ismertette, mely a Budapest-kutatás 2012 címet viseli. A kutatást diákok végzik, akik 1000 főt megkérdezve arra kívánnak választ találni, hogy mennyire tartják élhetőnek Budapestet az ott élők. A felmérés interjúk és fókuszcsoportok megkérdezésével fog zajlani, például lakás és lakókörnyezet, kapcsolati hálók és anyagi helyzet témában. Az eredmények várhatóan 2012 őszére lesznek meg.
Dr. Homonnay Zoltán dékánhelyettes a Természettudományi Karnak jutó 145,9 millió forintos támogatási összeg felhasználásának módozatait és elosztását vázolta fel. Vendégelőadókat és külső óraadókat jórészt a fizika területéről hívnak, a doktoranduszok kiutazását a fizika mellett főleg a kémia szakon támogatják, nagyobb beruházásokat pedig a biológia területén terveznek.
A szakkollégiumok képviseletében dr. Horváth László, az Eötvös József Collegium igazgatója mutatta be az öt intézmény programját: a Bibó István Szakkollégium jogi műhelyeit és a hátrányos helyzetű diákok számára megrendezendő Állampolgári Nevelés Tábort, a Bolyai Kollégium mentorrendszerét és a cserekapcsolatok lehetőségét, a Társadalomtudományi Szakkollégium "Önszerveződő közösségek" elnevezésű kutatói modulját, az Illyés Sándor Szakkollégium pedagógiai műhelyeit, valamint az Eötvös Collegium történész és nyelvi műhelyeinek kutatási témáit.
Végül pedig dr. Horváth Ákos egyetemi docens számolt be a TDK-alprojektről, melynek célja a diákköri munka fejlesztése, a diákok kapcsolatának erősítése a szakmai közélettel, illetve az eredményes szereplés a 2013-as Országos TDK Konferenciákon. A 28 millió forintos támogatásból ezeken kívül könyvtárfejlesztés, terepmunkák és utazások finanszírozása, témavezetők és nyertes diákok díjazása valósul meg.
(Forrás: ELTE)
(www.edupress.hu)

Módosítás dátuma: 2011. november 25. péntek, 21:50  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés