FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Civileket várnak a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumba

Olvasóink értékelése: / 2
ElégtelenKitűnő 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium az alábbi felhívást tette közzé, mellyel célja a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum civil szervezeteket képviselő tagjainak munkába történő bevonása. A 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat rendelkezése szerint létrehozott Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum civil szervezeteket képviselő tagjait - legfeljebb 4 főt - a nem kormányzati szervek delegálják. A nem kormányzati szervezetek által megválasztott tagok mandátuma a Nemzeti Tehetség Programról szóló országgyűlési beszámolók ciklusához illeszkedően - két évre szólnak.
Delegálási határidő: 2011. május 20.

A civil tagok delegálása céljából a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felhívással fordul az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott, a tehetségsegítés területéhez kapcsolódó azon országos tevékenységi körű szervezetekhez, amelyek a tehetségsegítő tevékenységet rögzítő alapító okirattal rendelkeznek, hogy vegyenek részt a jelöltállítási rendszerben.

A jelöltállítási rendszerbe történő jelentkezéshez a szervezetnek a jelen közlemény megjelenésétől számított 30 napon belül az alábbi okmányokat kell benyújtania:
- a nem kormányzati szervezet hatályos, a tehetségsegítés tevékenységét tartalmazó létesítő okiratának, alapszabályának egyszerű másolata (erre záradékként rá kell vezetni a szervezet képviselőjének aláírásával hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a másolati példány az eredetivel mindenben megegyezik), 
- a nem kormányzati szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló jogerős bírósági végzés egyszerű másolata (erre záradékként rá kell vezetni a szervezet képviselőjének aláírásával hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a másolati példány az eredetivel mindenben megegyezik), 
- a nem kormányzati szervezet székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (eredeti példány), 
- a szervezet bírósági végzésben megjelölt képviselőjének eredeti, vagy 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, aki a választási eljárásban a szervezetet képviseli. 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium felkéri az érintett szervezeteket, hogy a delegálásban való részvételi szándékukat (ld. 1. és 2. számú melléklet), valamint a fenti dokumentumokat ajánlott küldeményként az alábbi címre 2011. május 20. (24 óráig) adják postára:


OrientPess Hírügynökség

 

Módosítás dátuma: 2011. április 28. csütörtök, 15:19  

Kapcsolódó anyagok

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

A párbeszéd újraindult! - Korszakos felsőoktatási együttműködés az új nemzedék érdekében

A megállapodás értelmében a felek a jövőben folyamatos párbeszédet folytatnak a felsőoktatást érintő kérdésekben és a közös célok elérése érdekében. Az együttműködés három kiemelt területre koncentrálódik: - Az Ifjúság a Nemzet jövője - Demokráciában való aktív részvétel - Ifjúság ágazati struktúrában való megjelenése Mihalovics Péter véleménye szerint a megállapodásra azért volt szükség, mert az elmúlt években nem létezett átgondolt stratégia az ifjúságot érintő ügyek kezelésére. A miniszteri biztos álláspontja szerint ennek tudható be, hogy kevés fiatal vesz részt a szavazásokon és tevékenykedik a közéletben. A megegyezés értelmében a munkaerőpiac és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók közötti kapcsolatot is szorosabbra szeretnék fűzni a jövőben, de szükségesnek tartják egy olyan egységes stratégia mielőbbi kidolgozását is, amely a tömegsport-rendezvényekre vonatkozik majd. Ezeken a problémákon a kormány a közeljövőben úgy kíván változtatni, hogy egy ifjúságpolitikai konzultációt hív életre, amelyben a HÖOK szervezeteinek is jelentős szerepet szán, de más közös eseményeket, megmozdulásokat is szerveznek a felek. Nagy Dávid, a HÖOK elnöke szerint az együttműködés akkor lesz eredményes, ha a szakmájukhoz értő, demokratikus társadalom alapértékeit magukénak valló értelmiségiek itthon tudnak érvényesülni. Beszédében kiemelte: “Mi vagyunk a jövő értelmisége, a jövő állampolgárai. Fontos, hogy kivegyük részünket a demokráciából, ezért örülünk a kétirányú kommunikációnak”. Siófok, 2011. április 8. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
MTI Zrt.