FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Milyen kedvezmények járnak az SNI-s diákoknak?

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók számára számos kedvezményt nyújtanak a hatályos jogszabályok – hívta fel a figyelmet Rétvári Bence parlamenti államtitkár. A gyerekek mentesülhetnek az osztályzatok alól, és az érettséginél is kaphatnak könnyítéseket.

Rétvári Bence a parlament honlapján közzétett dokumentumban arról, hogy mit tesz a kormány az érdemi integrációért, kifejtette: az osztálylétszám számításakor az integráltan oktatott tanuló (sajátos nevelési igény szerint – SNI) két vagy három főnek számít, azaz a számított létszám és a valós osztálylétszám eltér egymástól. Emellett a nemzeti köznevelésről szóló törvény kimondja, hogy a tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti – az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól. Ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, a gyakorlati képzés kivételével az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből.

Ebben az esetben a tanuló az érettségi vizsgán a mentesítéssel érintett tantárgyak helyett – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat. A tanulmányok alatti vizsgák során mentesítések és könnyítések adhatók, így a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó esetében, a szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján – az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni – közölte.

Lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, illetve a vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, vagy a szóbeli vizsgát írásban teheti le – tette hozzá Rétvári Bence. Az ilyen tanulók neveléséhez a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakirányon végzett gyógypedagógus vagy konduktor is szükséges. Biztosításuk történhet úgy is, hogy a speciális szakembert az intézmény maga alkalmazza és úgy is, hogy utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján biztosítja.

Az ellátás teljes körűvé tétele érdekében is több intézkedést tettek, így előbb levélben, majd személyesen egyeztettek az öt gyógypedagógus- és konduktor-képző intézmény képviselőivel a képzési keretszámok esetleges emelése érdekében.

Az állami intézményfenntartó központ képviselőivel egyeztetést indítottak a Klebelsberg ösztöndíj kiterjesztésének lehetőségéről, majd kérték és megkapták a Klebelsberg Ösztöndíj Bizottság támogatását. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben megjelent az is, hogy ha a pedagógus munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor (legfeljebb egy alkalommal, a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként) alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok fejlesztését eddig is, és jelenleg is több konstrukciónk támogatta, támogatja – jelezte az államtitkár.

(Forrás: MTI)

http://www.edupress.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=547:milyen-kedvezmenyek-jarnak-az-sni-s-diakoknak&catid=10:kozneveles&Itemid=110

(Fotó: FreeDigitalPhotos.net)

 

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

Borboly: a képzett munkaerő elvándorlásának megállítása a Keleti Partnerség egyik fő célkitűzése

A kelet-európai országokban a legnagyobb probléma az úgynevezett agyelszívás, hogy a jól képzett fiatal munkaerő elvándorol és külföldön vállal munkát a magasabb bérezések reményében. Ezt a folyamatot kell mérsékelni, és ennek érdekében fellépni Európa és az egyes országos szintjén is, intézményes keretek között. Ez kell legyen a Keleti Partnerség egy fő célkitűzése, hiszen erről már döntöttek a Régiók Bizottságában is - javasolta Borboly Csaba június 7-én Brüsszelben, ahol Hargita Megye Tanácsának elnöke, a Régiók Bizottságának (RB) tagja a Keleti Partnerség találkozóján szólalt fel.

Bővebben...