FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Párbeszéd a fiatalokról a fiatalokkal a Városháza dísztermében

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Családvédelmi Osztály szervezésében az idén is, immáron második alkalommal megrendezte a Városi Ifjúsági Párbeszéd Napját. Az egész napos rendezvény egy szakmai fórummal vette kezdetét, amelyen az ifjúságpolitikával, ifjúsággal foglalkozó döntéshozókon kívül jelen voltak a témában érintett szakmai és oktatási intézmények, civil szervezetek képviselői is.
 
 
 

A fórum párbeszéd jellegét pedig az a közel 80 fiatal biztosította, akik elfogadták a szervezők meghívását, és bátran kérdeztek az előadóktól, megteremtve azt az interaktivitást, amely a rendezvény létrehozásának legfontosabb célja volt. Az Önkormányzat ugyanis azért hívta életre tavaly, hagyományteremtő szándékkal ezt a rendezvényt, hogy törekedjen a fiatalokkal való tényleges, személyes párbeszéd kialakítására annak érdekében, hogy az őket érintő kérdésekről, témákról az ő bevonásukkal, véleményük figyelembe vételével tudjon dönteni.

 
 
 
 

Amint azt Katonáné Szabó Gabriella alpolgármester asszony megnyitó beszédében kiemelte, az idei rendezvény a helyi értékek bemutatásának jegyében zajlott, Kecskemétnek ugyanis van mire büszkének lennie az ifjúságpolitika és az ifjúsági szakmai munka terén. Ez a büszkeség azonban nem az Önkormányzat kizárólagos büszkesége, hanem a szakemberekkel, ifjúsági intézményekkel, civil szervezetekkel, és nem utolsó sorban magukkal a fiatalokkal közösen elért eredmények feletti öröm érzése.

 
 
 
 

Az előadások sorát Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, a Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület munkatársa nyitotta, aki a „Boldogabb családokért!” családi életre nevelés programot mutatta be. Prezentációjában arról a 22 éve folyó szakmai munkáról tartott rövid áttekintést, amelynek keretében csak a tavalyi év során 40 intézmény 154 osztályában közel 3700 gyermeknek tartottak úgynevezett család-órákat.

 
 
 
 

A Libor Zoltán ifjúsági referens által moderált beszélgetéseken olyan témakörök kerülnek terítékre: mint az értékek, a helyes önismeret és önértékelés fontossága, a személyiségtípusok, az idő, a serdülőkor sajátosságai vagy a szerelem és a párválasztás kérdése. Mindezen témák ötletes, interaktív pedagógiai eszközökkel kerülnek bemutatásra. A program mind a pedagógusok, mind a szülők, mind pedig az órákon részt vevő gyerekek értékelése szerint rendkívül hasznos, szórakoztató, ugyanakkor elgondolkodtató. Szakmai sikerességét jól példázza, hogy az új Nemzeti Alaptantervben a családi életre nevelés kiemelt fejlesztési területként jelenik meg. Kecskemét már most mintavárosnak tekinthető e szakterület szempontjából, hiszen a Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület országosan elismert szakmai munkát végez, referencia iskoláik vannak, és a témával kapcsolatos módszertani-szakmai központ is ide terveződik.

 
 
 
 

Papp Zsuzsanna a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány képviseletében a hamarosan Kecskeméten megnyíló Komputer Klubházról tájékoztatta a jelenlevőket. Ez a Klubház a dán Velux Alapítvány támogatását is élvezi, egy nemzetközi hálózat, a Computer Clubhouse Network második közép-európai, illetve magyarországi tagja lesz. A Klubház pedagógiai módszerének lényege a következő: engedjük, hogy a fiatalok teret kapjanak elképzeléseik megvalósítására, hagyjuk, hogy fantáziájuk és kreativitásuk olyan izgalmas területeken bontakozhasson ki, mint a zene, a film, a design, a grafika, az animáció vagy az informatika. Az Önkormányzat és az Alapítvány együttműködésének eredménye egy olyan ifjúsági közösségi tér létrehozása, amely biztonságos, izgalmas és hasznos szabadidő-eltöltési lehetőséget kínál 12-20 év közötti fiataloknak a nyártól a Batthyány utcai telephelyen.

 
 
 
 

Szabó Csaba és Borda Balázs a HELPI Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely tevékenységéből tartott ízelítőt. Szabó Csaba, a HELPI intézményvezetője a városban található 6 ifjúsági közösségi tér mindennapjaiba engedett bepillantást, kiemelve az önállóan szerveződő ifjúsági csoportok támogatásának, illetve ezen csoportok személyiség- és közösségfejlesztő hatásának fontosságát. Borda Balázs A hegy Mohamedhez című prezentációja az iskolai keretek között történő ifjúságsegítő munka tapasztalatairól számolt be. Mivel a hagyományos oktatási rendszerben hiánycikknek számít a beszélgetés és az egymásra való odafigyelés, a HELPI ezen órái alkalmával arra törekszik, hogy a fiatalok megnyílhassanak egymás előtt is, és olyan, őket érintő témákról cserélhessék ki kulturált körülmények között véleményüket, mint a pályaválasztás, a munka világa, a nemzetközi kapcsolatokban rejlő lehetőségek vagy a hivatalok világa.

 

Józsa Katalin, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon igazgatója a Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten című EU-s projektet ismertette, amelynek kedvezményezettje a KIO, de számos számos szakmai szervezet is közreműködik majd a megvalósításában. A rendelkezésre álló forrás 80 millió forint, a projekt 3 fő területre terjed ki: városrészi közösségi terek működtetése és fejlesztése, kompetenciafejlesztő programok és városi ifjúsági rendezvények. A projekt során számos érdekes elem megvalósul, lesz például kreatív tárgyalkotó műhely, drámafoglalkozás, életviteli és párkapcsolati tanácsadás, pénzügyi ismeretek szeminárium, kreatív médiahasználat, összművészeti projekt vagy Városi Extrém Nap is.

 
 
 

A rendezvény zárásaként dr. Horváth Ágnes főiskolai tanár tekintette át a Kecskeméti Főiskolán zajló ifjúságsegítő képzés múltját, jelenét és jövőjét. Élményszerű előadásából kiderült, hogy az ifjúság segítésére csak az alkalmas, aki elhivatott a korosztály iránt, és elég erős lelkileg és mentálisan ahhoz, hogy másokat tudjon segíteni.

 

Képek: Komlós József JR

 

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés