FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Magyarországi Szülők Országos Egyesületének közleménye a táboroztatásról

Olvasóink értékelése: / 2
ElégtelenKitűnő 

A táboroztatási kampány eltereli a figyelmet a helyi önkormányzatok ellátási kötelezettségéről, és az államilag támogatott gyermeküdültetés szükségességéről!

Törvény készül a táborozás szabályozásáról, de minek? A "táboroztatás" a profitorientált vendéglátás egyik legális formája, amelyeket a különböző rendeletek szabályoznak, azokat kell szigorítani! Újabban az iskolarendszerű oktatásban részt vevő gyermek- és ifjúsági korosztály a turizmusipar üzleti szereplőjévé (fogyasztójává) lépett elő.

Az un gyermektáboroztatás profitorientált üzleti vállalkozás, amely elvileg luxusszolgáltatást ígér a fizetőképes vagy a gyermekükért áldozatokat hozó szülőknek.Táboroztatás címén, a heti 30, 50, 100, 200 ezer forintért nyújtott szolgáltatásokat csak a szülők 2-3 százaléka tudja megfizetni. A gyermekek és a tanulók nyári felügyelete, gondozása, nevelése, étkeztetése a helyi önkormányzatok kötelező feladata, amelyet iskolai napköziben, óvodában, bölcsődében, valódi napközis táborban, stb. kell megszervezni. A gyermek napközbeni ellátása ingyenes szolgáltatás, csak az étkeztetésért kérhető térítési díj.Az országos szülői egyesületek "közérdekű bejelentés" formájában írt levélben kérik Mihalovics Péter az új nemzedék jövőjéért felelős miniszteri biztos urat, hogy kezdeményezzen törvényességi vizsgálatot a kormányhivataloknál annak érdekében, hogy a helyi önkormányzatok ellátják-e a gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladataikat.Közérdekű javaslataink továbbá:Javasoljuk a profitorientált gyermektáboroztatással foglalkozó szervezetek és cégek tevékenységét jelenleg is szabályozó miniszteri rendeletek szigorító módosítását, különös tekintettel a vállalkozások ellenőrzésére és az egészségügyi rendszabályokra (orvosi igazolás, baleset).Javasoljuk, hogy készüljön egy olyan szerződésminta, amely szerint a "tábor" tulajdonosának feladata a rábízott gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről történő gondoskodás, a vállalkozás területére történő belépéstől a annak jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a táboron kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt. Javasoljuk egy olyan állami finanszírozású gyermeküdültetési koncepció kidolgozását, amelynek alapján biztosított a munkavállaló szülők gyermekeinek nyári pihenése.Javasoljuk a családi gyermeküdültetés intézményének bevezetését, amely az önkéntesség és a kölcsönösség alapján működik, amikor egy-egy család vállalja, hogy a befogad és saját gyermeke mellett ellát legalább egy másik gyermeket az őszi, téli, tavaszi, nyári szünetekben.Sok megoldás van az új nemzedék jövőjének megalapozására, a gyermekek, tanulók aktív nyári pihenésének megoldására, de ez nem azt jelenti, hogy egy új törvénnyel gyakoroljunk nyomást a szülőkre, hogy a nagy bevételekkel rendelkező turizmus ipar szolgáltatásait vegyék igénybe (műtáborozás).Sajtószóvivők: Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-22-53) és Keszei Sándor (06-30/433-87-54)Bővebb információ:www.mszoe.hu Kiadó: Magyarországi Szülők Országos Egyesülete------------------------------------------------------------------- Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel. Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős. (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.

 

 

Módosítás dátuma: 2011. június 21. kedd, 09:39  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

Romastratégia: a megfelelő hozzáállás hiányzik leginkább
„Az EU-elnökség egyik legfontosabb eredménye, a cigány keretstratégia megalkotása” – nyitotta meg az Európai romastratégia a gyakorlatban című előadást Csuday Balázs ENSZ-nagykövet, a beszélgetés moderátora.

Balog Zoltán, társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár bevezetőjében elmondta, nehéz úgy beszélni a romákról, hogy nincsenek jelen. Balog Zoltán hozzáfűzte, ez a megállapítás csak az előadásra érvényes, hiszen a munkafolyamatokban, a politikában a romák is képviseltetik magukat és érdekeiket. Az államtitkár kiemelte, nemzetstratégiai probléma, hogy Magyarországon a születési ráta a romák körében jóval magasabb a magyarokénál; a hátrányos helyzetű gyermekek között minden második cigány. „Még nem fogtuk fel a probléma súlyát; ez egy belső Trianon: túl kicsinek érezzük országunkat, mégis mintha lemondtunk volna az egykori területek egy részéről” - jegyezte meg a politikus. „Az ilyen területeken szegregáció alakult ki – nem faji értelemben -, innen kivonult az állam, itt bontakoznak ki a konfliktusok. A területi leszakadással az a baj, hogy itt pangani fog a gazdaság, megindul a »latin-amerikanizálódás«” - fűzte hozzá.

Nagy József Barna, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület cigánymissziójának vezetője beszámolt róla, hogy szervezetük 2001 óta működik, és nemcsak a cigányság, de a magyarság felkarolása is céljuk. Erre a célra külön cigány-misszióval foglalkozó részleget indítottak fő munkaterületeiken, Nagyváradon illetve Bihar megyében. „A segítségnyújtást sokan próbálják ellehetetleníteni, ellenérzés vált ki magyarokból és cigányokból is. Mi – ezért is - nem az okokat keressük, nem vonunk kérdőre senkit; mi a problémákat kívánjuk megoldani.” Nagy József Barna megjegyezte: délutánonként ő maga is cigánygyerekeknek tart napközit, aminek eredményeképpen nyolc fiatal jutott el az egyetemi oktatás szintjéig. „A cigányság hagyományai lassan eltűnnek, a nyelv és a cigányzene is elfelejtődik. Mi próbáljuk mindezt visszaadni, pedig ez nem a mi feladatunk lenne” - jegyezte meg a misszióvezető. Kiemelte, a cigány kultúrában sok dolog van, amire büszkének lehet lenni, „kultúra, öntudat nélküli rétegeket viszont nem lehet megsegíteni”.

Nagy József Barna legfontosabb célként a magyarok és a romák közös pontjainak megtalálását nevezte meg. „Romániában nem látom az állam és az egyház támogatási szándékát a romák felé” - hangzott el. Nagy József Barna hozzátette: ezeken a területeken inkább a problémák szőnyeg alá söprése folyik. A szervezetnek egyébként jelenleg nincs lehetősége fejlődésre, holott az igény erre óriási lenne.

Balog Zoltán államtitkár szerint meg kell különböztetni az attitűdöt, a hozzáállást: „nem mindegy, hogy emberbarátként, vagy kötelességből nyújtunk segítséget”. A politikus azt is elmondta, a jó politika egy hátrányból – ami Magyarországon nagy hátrány – előnyt kovácsol. „A stratégia végrehajtásához azonban ember kell, méghozzá olyan, aki megfelelő hozzáállással rendelkezik. Ez utóbbi hiányzik ma leginkább Közép-Európában” - fűzte hozzá. Balog felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon fontos e téren a keresztény üzenet, mely a testvériséget, az egyenlő jogokat hirdeti. „Ha az egyházakat és az egyéni indíttatásból segíteni akaró embereket ebből a feladatból ki akarjuk hagyni, akkor halálra ítéltük a roma stratégiát” - fejezte be.

Egy néző kérdésére Balog Zoltán úgy felelt, „amennyiben az állam juttatásokat ad, azért ellenszolgáltatásokat várhat”, példaként az iskolalátogatási kötelezettséget hozta. „Azokat a családokat kell támogatni, akik a segítség mellett munkát is vállalnak” - zárta le az államtitkár.

Bánlaki D. Stel