FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Járműipari-felsőoktatási együttműködésről beszéltek Veszprémben

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

A Pannon Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Kecskeméti Főiskola, az Óbudai Egyetem és a Miskolci Egyetem közös projektje keretében június 25-én "Járműipar és a felsőoktatás - Elvárt kompetenciák és képzési igények a teljes ellátási láncban" címmel workshopot tartottak Veszprémben a Pannon Egyetemen. A workshopon járműipari beszállító vállalatok és a hazai felsőoktatás kulcsszereplői vettek részt.

"Hazánk versenyképességének motorja a járműipar. A további fejlődés szűk keresztmetszete az, hogy nem áll rendelkezésre a megfelelő számú és képzettségű munkaerő. A probléma minden szinten jelentkezik, a szakmunkásoktól a mérnökökig, az autógyártást végzőktől a beszállító kis- és középvállalkozásokig. A kormányzat folyamatosan próbál választ adni ezekre a kihívásokra. Az egyik válasz, hogy az elmúlt évben Európai Uniós forrásokat allokáltak arra a célra, hogy ezek felhasználásával a járműipar oktatási és kutatási igényeinek a jelenleginél is hatékonyabban tudjon a felsőoktatás megfelelni" - hangzott el a konferencián, amelyen részt vettek a közreműködő intézmények és számos ipari szereplő is.

A nyitó előadást a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Befektetésösztönzési Főosztályának képviseletében Kokas Tamás főosztályvezető-helyettes tartotta, aki részletesen ismertette a kormányzat támogató eszközrendszerét. A megfelelő struktúra kialakítása elképzelhetetlen az érintettek aktív részvétele nélkül. E szemlélet jegyében Harazin Tibor, a Continental Automotive Hungary minőségirányítási rendszerfejlesztés, auditok és KTME csoportvezetője foglalta össze a Pannon Egyetemmel közösen kialakított duális autóipari minőségirányítási mérnök képzés indításának tapasztalatait. A workshop a „Működőképes-e a duális képzés?” című kerekasztal-beszélgetéssel zárult, ahol Hortobágyi Csaba, a Continental Automotive Hungary minőség- és környezetirányítási vezetőjének koordinálása mellett a részvevők megvitatták tapasztalataikat. 

A projekt rövid ismertetése:
A projekt konkrét célja olyan járműipari felsőoktatási intézményhálózat létrehozása, amely a regionális és ágazati kapacitásfejlesztésekhez igazodva a regionális-térségi munkaerő-piaci igényeket elégíti ki összehangolt szolgáltatási kínálat létrehozásával. Ezzel egyenrangú cél az Új Széchenyi Terv által kiemelt járműiparhoz magas hozzáadott értékű képzési-szolgáltatási kínálat kialakítása. A projekt operatív céljai 5 főirány fejlesztését irányozzák elő a projektben az alábbiak szerint:

1. Ipari kapcsolatok fejlesztése: a főirányban elsősorban a Járműipari Együttműködési Megállapodáshoz csatlakozott vállalatokkal együttműködve a felsőoktatás-gazdaság közötti szoros kapcsolatok kiépítése a cél. Ennek keretében ajánlások készülnek az ipari szakemberek oktatásba való bevonására, a duális képzésben való részvételükre és perspektivikusan az ipar-felsőoktatás közötti szakember mobilitás támogatására. A folyamatok definiálását a felsőoktatási intézmények és kiemelt partnereik közötti együttműködés tapasztalatai alapján végzik el.

2. Képzésfejlesztés: konkrét célként fogalmazza meg a járműipar számára kiemelten fontos járműmérnök és logisztikai mérnök mesterképzés programjainak egységes kidolgozását és a személyes kompetenciák (soft skills) fejlesztését. A hallgatók és oktatók széleskörű mobilitásának támogatására új elveket és keretrendszert fejlesztenek a partnerek. Részben kapcsolódik ehhez a főirányhoz az iparral együttesen működtetett duális képzés elterjesztése a regionális igények és lehetőségek figyelembevételével.

3. Kutatási együttműködés fejlesztés: legfontosabb célja az, hogy a partner intézmények kutatási kapacitásainak összehangolásával a szinergikus hatásokat erősítsék, és olyan kritikus tömeget elérő erőforrásokat hozzanak létre, amelyek nemzetközi viszonylatban is versenyképes kutatásokat eredményezhetnek. Ennek érdekében kidolgozzák a járműipari igényekhez illeszkedő K+F metodikát, egységes adatbázisba gyűjtik össze az intézményi kutatási kapacitásokat, összehangolják az új fejlesztéseket és kölcsönösen támogatják egymást a kutatási feladatok megoldásában. Vállalják azt, hogy a saját felméréseik és kutatási tapasztalataik alapján hozzájárulnak az ágazati és regionális K+F+I stratégiák kidolgozásához, igény szerint ajánlásokat dolgoznak ki a szak specifikus fejlesztési programokhoz.

4. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése: a TÁMOP 4.1.1. konkrét céljaiban a nemzetközi kapcsolatokra megfogalmazott tevékenységek gyakorlati megvalósítását szolgálja, melynek lényege a vidéki, konvergencia régióbeli felsőoktatási intézmények külföldi hallgató vonzó képességének növelése és nemzetközi kapcsolataiknak bővítése. Egyik modulja a nemzetközi gyakorlati képzések és részképzések kereteinek meghatározásával segíti a hallgatói mobilitást, de ezt támogatja a mérnökhallgatók nemzetközi hallgatói szervezetében (IAESTE) tervezett fokozott részvétel, valamint a járműipari tudományos szervezetek ifjúsági tagozatainak munkájába való intenzív bekapcsolódás (például FISITA). Ezek a tevékenységek a nemzetközi részvétel erősítését és külföldi hallgatók vonzását szolgálják. Hasonlóan a hallgatói öntevékenységet erősíti a nemzetközi járműépítő versenyeken való részvétel támogatása, ahol eddig is kiváló eredményeket értek el a magyar mérnökhallgatók (Shell Eco-marathon, Formula Student, Pneumobil, stb.).

5. Szervezet- és szolgáltatásfejlesztési főirány: két területet fejlesztését foglalja magába. Célja, hogy a hallgatóknak nyújtott karrierszolgáltatások a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően fejlesztésre kerüljenek, valamint, hogy új hallgatói szolgáltatások épüljenek ki (munkaadói-egyetemi fórum, Spinn-off rendezvények, öregdiák kártya, öregdiák adatbázis). A szervezetfejlesztésen belül egyrészt VIR, másrészt az IFT, harmadsorban pedig a képzési és szolgáltatási portfólió DPR eredménynek alapján való fejlesztése játssza a főszerepet. Mindezek a szakmai főirányok kiegészülnek a projekt kötelezően előírt horizontális tevékenységeivel.
(www.edupress.hu)

Módosítás dátuma: 2014. június 30. hétfő, 21:56  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

MNO intejúja Mihalovics Péterrel

Az ilyesminek nem dőlnek be a magyarok

Számos külső tényező alakítja a gyermekek értékrendjét, ám saját példamutatásukon keresztül óriási felelőssége van a szülőknek – állítja az MNO-nak Mihalovics Péter. A fiatal konzervatív politikus szerint kellően érzékelik azt a problématömeget, amivel az ifjú generációknak meg kell küzdeniük. Lapunk arra is rákérdezett, mi a helyzet a Fidelitassal, merthogy mostanában nagyon csendben van, s hogy a szervezet valóban az elitgyerekek gyűjtőhelye-e.
Bővebben...