FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

„A minőség szaknyelve – a szaknyelv minősége”

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

Ajánlás

a magyar szaknyelv ápolására és fejlesztésére

A MTESZ, az SZVT és az EOQ MNB által 2011. november 16-án rendezett

„A minőség szaknyelve – a szaknyelv minősége”

című konferencián elhangzottak alapján a következő ajánlást fogalmaztuk meg.

A legjelentősebb hungarikum a magyar nyelv. Többszörösen is az, hiszen idegen nyelvek gyűrűjében, erős külső hatások ellenére mindmáig megtartotta főbb jellegzetességeit. A magyar nyelv a legnagyobb hungarikum azért is, mert a világ magyarságának legerősebb összetartó ereje. Ne feledjük, hogy anyanyelvünk nemzeti kultúránk legfőbb hordozója.

Ennek a hatalmas kincsnek a védelme és ápolása érdekében szerveztük meg a 2011. november 16-i konferenciát, amelyet nagy érdeklődéssel és sikerrel tartottunk meg.

A konferencián jelenlévők és a jelenlévők által képviselt szervezetek többsége nem osztja a nézetet, hogy elkerülhetetlen a magyar nyelv sorvadása, és el kell fogadnunk a tapasztalt nyelvromboló folyamatokat. Belátva, hogy nem lehetséges minden egyes idegen szó helyett magyart alkotni és használni, mégis arra kell törekedni, hogy egyrészt a már meglévő és elfogadott magyar szakkifejezéseket használjuk, másrészt kíséreljük meg minden esetben az idegen szó és szókapcsolat tartalmilag is helyes magyarra fordítását, akár új szavak alkotásával is.

A konferencián résztvevők a legfontosabb célokat a következőkben fogalmazták meg:

  • Gondolkodjunk magyarul! Az anyanyelv és a gondolkodás kölcsönösen összefügg,

egyik a másikat erősíti vagy gyengíti. A nyelvi gyarmatosítás ellen úgy védekezhetünk, ha nemcsak szó szerinti tükörfordításokat készítünk az amerikai-angol műszaki és természettudományos szövegekről, hanem azokat úgy ültetjük át magyarra, ahogyan a magyar észjárás megkívánja és be tudja fogadni.

  • Beszéljünk érthetően, egyértelműen, szabatosan, a mindenki által ismert, magyar

 szerkezetű mondatok használatával. Mondandónkat röviden és lényegre törően fejezzük ki.

  • Kerüljük az idegen szavak használatát! Egyik legszembetűnőbb jele nyelvhasználatunk

romlásának a sok felesleges idegen szó, kifejezés és mondatszerkezet, amit használunk, holott ezeket érthetően, szabatosan magyarul is lehet mondani. Az idegen kifejezések szolgai átvétele nem egyszer érthetetlenné, zavarossá teszi beszédünket és írásunkat.

  • Mutassunk személyes példát a helyes és szép magyar beszéd gyakorlásában!

Odafigyeléssel és áldozatkészséggel sokat lehet javítani az egyes szakágak, közöttük az oktatás és a minőségügy nyelvezetén.

  • A minőségügyi szaknyelv használatában az általános dagályosság és túlmagyarázás

helyett (amely ma jellemzi a minőségügyi irodalmat, a szabványokat és egyéb írott anyagokat) szükséges az alapfogalmak, az eredeti szakkifejezések mibenlétének teljes mélységű megértése, magyar megfelelőinek megalkotása és elfogadása, amely csak részletekben történt meg, és sok területen mindmáig hiányzik. A munkafolyamatoknak megfelelő tárgyszerű leírások kellenek, amelyekből az alkalmazó világosan megismeri és megérti a minőség odaillő, megfogható jelentését, annak mindennapi kapcsolódását az értelmes célhoz, a használhatósághoz és az értékhez.

  • A kulturális intézmények, az anyanyelvi kultúra megmentéséért és ápolásáért felelős

szervezetek vezetői fordítsanak több figyelmet a szabványfordítások, a szakmai értelmező szótárak, a magyar szakszókincs (=terminológia) elkészítésének és folyamatos, szükségszerű bővítésének elvi és anyagi támogatására.

  • Szakmai előadások és szakkönyvek szerzői, oktatók és tanárok és általában: a közéleti szereplők igyekezzenek szabatosan, magyarul megfogalmazni és előadni ismereteiket, annak érdekében, hogy mindenki világosan értse gondolataikat, közölnivalójukat.

A MTESZ Minőségügyi Bizottsága vállalja, hogy otthont ad a kezdeményezéseknek, összefogja az önkéntes szakmai nyelvművelők tevékenységét. Kérjük és várjuk mindazoknak a jelentkezését, akik készek részt venni ebben a munkában. Kérjük és várjuk az olyan társszervezetek, szakmai egyesületek jelentkezését is, akik a maguk területén már elkezdtek hasonló nyelvápoló tevékenységet, mert egyetértve és együttesen többre juthatunk.

Budapest, 2012. február

Aláírások

Dr. Veress Gábor              Reményi Tibor               Kiss József               Szegner László

Módosítás dátuma: 2012. április 28. szombat, 22:38  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés