FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

A középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományok Doktori Iskola
Középkori Magyar Történeti, Történelem Segédtudományai és
Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Programja tisztelettel
meghívja a középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciájára.
A konferencia helye és időpontja:
ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula Könyvtár
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. I. em. 115.
2012. május 17–18. (csütörtök–péntek)


A konferencia megrendezését az
ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola támogatja.
Május 17. csütörtök
Megnyitó
9.00–9.10: Borsodi Csaba, az ELTE BTK Történeti Intézet igazgatója, rektorhelyettes és
Székely Gábor, az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola vezetője
I. szekció
Elnök: E. Kovács Péter (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet)
9.10–9.40: Jakab Péter (ELTE): „Aut caesar aut nihil” – Nápolyi László és az Orsinik
9.40–10.10: Incze János (Közép-európai Egyetem – ELTE): Luxemburgi Zsigmond városzálogosításai. Segesd és Bártfa esete
10.10–10.40: Péterfi Bence (ELTE): Az 1491. évi pozsonyi béke és alsó-ausztriai végrehajtása
10.40–11.00: Kávészünet
II. szekció
Elnök: Thoroczkay Gábor (ELTE)
11.00–11.30: Tóth Péter (ELTE): A Moravától a Morváig. Ómorávia helye a 9. század történelmében
11.30–12.00: Kanyó Ferenc (ELTE): Óbudától Ősbudáig. Egy mítosz historiográfiája
12.00–13.00: Ebédszünet
III. szekció
Elnök: Solymosi László (ELTE – Debreceni Egyetem)
13.00–13.30: Csákó Judit (ELTE): A magyar-lengyel krónika és a hazai elbeszélő hagyomány
13.30–14.00: Mikó Gábor (ELTE): Élt-e valaha Szent István fia, Ottó herceg?
14.00–14.30: Morgiel Kristóf (Adam Mickiewicz Egyetem, Poznań): A Vazul-fiak vándorlása a kelet- és közép-európai udvarokban
14.30–14.45: Kávészünet
IV. szekció
Elnök: Laszlovszky József (Közép-európai Egyetem)
14.45–15.15: Urbán Máté: Pusztaság vagy Paradicsom? A ciszterci táj több nézőpontból
15.15–15.45: Vajda Tamás (Szegedi Tudományegyetem Szaklevéltára): Árpád- és Anjou-kori vízimalmaink tájalakító hatása
15.45–16.15: Vadas András (ELTE): „ide olyan molnár kell, aki 30–35 esztendeig a Rábán való malomban tanult, s a víznek a csínját tudja” – a körmendi uradalmi malom és az árvizek (16–17. század)
16.15–16.30: Kávészünet
Plenáris előadás
Elnök: Nagy Balázs (ELTE)
16.30–17.00: Bak M. János (Közép-európai Egyetem): Középkori magyar királyok emlékezete a folklórban
Könyvbemutatók
Albinus Franciscus Gombos: Catalogus fontium historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium ab anno Christi DCCC usque ad annum MCCCI. I–IV. Budapest: Nap Kiadó, 2005–2011.
A kötetet bemutatja: Körmendi Tamás (ELTE)
Bárány Attila – Laszlovszky József – Papp Zsuzsanna: Angol-magyar kapcsolatok a középkorban. Gödöllő-Máriabesnyő: Attraktor, 2008 [2011]–2011.
A kötetet bemutatja: Hunyadi Zsolt (Szegedi Tudományegyetem)
Eckhart mester: Az értelem fénye. Fiatalkori művek, német prédikációk, tanköltemény és értekezés. Szerk. Bányai Ferenc. Budapest: Kairosz, 2010. [2011]
A kötetet bemutatja: Sághy Marianne (Közép-európai Egyetem – ELTE)
Május 18. péntek
V. szekció
Elnök: Bertényi Iván (ELTE)
9.00–9.30: Gyönki Viktória (ELTE): Váltságfizetés a 10. századi Izlandon
9.30–10.00: Somogyi Szilvia (ELTE): Az esztergomi szentszék egyházi bírósági gyakorlata Lodomér érseksége idején
10.00–10.15: Kávészünet
VI. szekció
Elnök: Veszprémy László (MTA-HIM-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport – Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
10.15–10.45: Kranzieritz Károly (ELTE): Változások a délvidéken Nikápoly után
10.45–11.15: Polgár Balázs (ELTE – Hadtörténeti Intézet és Múzeum): Középkori csatatereink régészeti kutatásának lehetőségei az írott források tükrében
11.15–11.30: Kávészünet
VII. szekció
Elnök: Szende Katalin (Közép-európai Egyetem)
11.30–12.00: Schmidtmayer Richárd (ELTE): 15. századi főúri rezidenciák a Vértes vidékén
12.00–12.30: Kelényi Borbála (ELTE): Három Várdai-feleség végrendelete a késő középkorban
12.30–13.00: Bakonyi Zsuzsanna (Miskolci Egyetem): Nők a nagyszombati gazdaságban. A 16. századi nagyszombati misszilisek tanúsága
13.00-13.45: Ebédszünet
VIII. szekció
Elnök: Sághy Marianne (Közép-európai Egyetem – ELTE)
13.45–14.15: Rákos-Zichy Johanna (ELTE): A vértanúk testéről való gondoskodás a mártírakták tanúsága alapján
14.15–14.45: Ilkó Krisztina (ELTE): Az aszkézis gyakorlatának szélsőséges formái Szent Zoerard-András vitájában
14.45–15.15: Nagy Emőke (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár – ELTE): Szent Anna ábrázolások a késő középkori Magyarországon – a berethalmi Szűz Mária-oltár
15.15–15.30: Kávészünet
Plenáris előadás
Elnök: Érszegi Géza (Magyar Országos Levéltár – ELTE)
15.30–16.00: Feld István (ELTE): A királyi várak Magyarországon a 13. században
Zárszó
16.00–16.10: Draskóczy István (ELTE)
Zárófogadás
16.30–

Módosítás dátuma: 2012. május 14. hétfő, 11:56  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

Összebeszélünk – I. Ifjúságügyi Kongresszus
Az Összebeszélünk – I. Ifjúságügyi Kongresszus a fiatalokkal foglalkozó diszciplínák és szakmák közötti diskurzus erősítését és az ifjúságügy integratív megközelítésének elősegítését kívánja szolgálni. Teret kíván adni az ifjúságügy: az ifjúságszociológia, pedagógia-kultúraközvetítés, ifjúsági szociális munka, ifjúságpolitika legújabb innovációinak bemutatására. Emellett hozzáférési lehetőséget kíván biztosítani a szakpolitikák célkitűzései, a tudományos nóvumok és a szakmai gyakorlat megismerésére, szembesítésére.
Bővebben...