FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

Közösségek más szemmel – Felhívás Bodrogi Tibor Hon- és Népismereti Versenyen való részvételre

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

A Pécsi Tudományegyetem BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszéke hon- és népismereti versenyt hirdet középiskolások számára.

Pályázhatnak

Középiskolások: 3 fős, 9-11. évfolyamos csapatok.

A pályázat részletei

A vetélkedő kétfordulós: egy otthon elkészítendő pályamunkából és egy szóbeli vetélkedőből áll.

Az első fordulóban benyújtandó pályamunkákat az alábbi két témakör egyikében várjuk:

Csoportokban élünk:

Egy, a közvetlen környezetünkben található csoport bemutatása: vallási közösség (plébánia, imaközösség stb.), szubkultúra (punkok, emósok stb.), rajongói közösség (fradisták, anime rajongók, stb.) etnikai csoport (horvátok, cigányok stb.), társadalmi mozgalom (környezetvédő vagy faluszépítő közösségek, cserkészet stb.). Mi jellemzi ezt a közösséget, milyen kapcsolatok fűzik össze a tagokat, milyen gondolatok tartják őket össze, milyen szokások jellemzik őket, miben mások, mint más közösségek, csoportok?

Tájban élünk:

A Kárpát-medence egy tájának, vagy településének (falu, város, városrész) és az ott élő emberek jelenkori vagy múltbéli életének, életmódjának (gazdálkodásuk, gazdasági életük, környezethasználatuk, társadalmi viszonyaik, szokásaik, művészetük stb.) a bemutatása saját tapasztalatok (gyűjtések) és/vagy archív anyagok (régi iratok, fotók stb.) révén.

E két témakiírás csupán támpontokat, ötleteket ad a pályamű elkészítéséhez, a témakörökön belül mindenki maga választhatja meg a bemutatás szempontjait, hangsúlyait.

Választható műfajok:

esszé, fotóesszé, filmesszé

A pályamunka elkészítésének formai elvárásai:

 • esszé
  • 20.000 karakter (2000 karakter eltérés megengedett)
  • 12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz

Ajánlott felépítése: célkitűzés/bevezetés (a dolgozat célja, a témaválasztás indoklása); források (a beszélgetőtársak és a beszélgetések céljának rövid bemutatása, egyéb források – térképek, fényképek, kéziratok stb. – bemutatása) és a gyűjtés körülményeinek ismertetése; tárgyalás (a témakör forrásokon és irodalmon alapuló részletes kifejtése); összegzés (nem túl hosszú, a dolgozat eredményeire épülő, jól megfogalmazott, gondolatkörökbe rendezett ismertetés); irodalom (a dolgozathoz felhasznált irodalom jegyzéke)

 • fotóesszé
  • A fotóesszé fényképek segítségével elbeszélt történet.
  • felhasználhatók saját és – amennyiben a téma megkívánja – régi (archív) fotók is.
  • terjedelem: 20 kép (2 kép eltérés megengedett)
  • fotóesszéhez rövid képleírásokat (max. 300 karakteres) és a fotóesszét bevezető szöveget (max. 2000 karakter) kérünk, amiben a témaválasztás és az ábrázolt jelenségek (vagy a kép tartalmának) magyarázata szerepeljen.
  • formátum: PDF (egyetlen pdf fájlt várunk, amelyben a szövegek és a képek együtt vannak)
 • filmesszé
  • A filmesszé rövid dokumentumfilm, mely elsősorban mozgóképi világával, a szereplők saját szavaival és/vagy kommentárokkal közvetíti mondanivalóját.
  • Saját ötleten alapuljon.
  • Az utómunkálatokhoz szakembertől is lehet segítséget kérni (az operatőri, riporteri, szerkesztői munkához nem)
  • Formátum: tetszőlegesen választható, de az esetleges tömörítés (mpeg stb.) ne menjen a minőség rovására.

Az értékelés szempontjai

 • esszé

tartalom, mondanivaló (40%)

újszerűség, eredetiség (20%)

látásmód, „témaérzékenység” (20%)

fogalmazás-készség (20%)

 • fotóesszé

tartalom, mondanivaló (40%)

a fotósorozat témája (20%)

a szöveg és a fénykép összhangja (20%)

kompozíció (képi tartalom színvonala) és technikai kivitelezés a (kép minősége) (20%)

 • filmesszé

tartalom, mondanivaló (40%)

témaválasztás (20%)

a tartalom és a képi világ összhangja(20%)

kompozíció (képi tartalom színvonala) és a technikai kivitelezés (a mozgókép minősége) (20%)

Elérhető maximális pontszám: 50 pont

A pályamunkák beadása

személyesen: PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 7624 Pécs, Rókus u. 2. „M” épület, 315-ös iroda (előzetes egyeztetés után).

postai úton: PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 7624 Pécs, Rókus u. 2.

e-mailben: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Beérkezési határidő: 2013. március 15.

Elbírálás határideje: 2013. március 28.

A pályamű első lapjára az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:

 • Csapat neve
 • A csapattagok neve és évfolyama
 • Középiskola neve
 • Felkészítő tanár neve
 • A csapat kapcsolattartójának e-mail címe

Vetélkedő

A második fordulón a pályamunkán elért eredménytől függetlenül minden csapat részt vehet, a csapatok a pályamunkával elért pontszámot magukkal hozzák.

A második fordulóval kapcsolatos részletes tudnivalókról a csapatokat a beadási határidő után elektronikus levélben értesítjük.

A verseny:

Helye és ideje: Zengővárkony, 2013. április 13. délelőtt. A résztvevők a Tanszék vendégei lesznek (ételt és italt biztosítunk), az útiköltség és a szállásdíj térítését nem tudjuk vállalni.

Felépítése: egy ismereti és egy kreativitást, ügyességet igénylő, szórakoztató részből áll.

A vetélkedő résztvevőit a Tanszék hallgatói és oktatói extra programokkal látják vendégül (ládafestés, múzeum és templom megtekintése, kirándulás a gesztenyésben)

Ajánlott irodalom:

1. Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében. Budapest, Mozaik Kiadó, 1999.

2. áttekintendő: Bodrogi Tibor: Törzsi művészet 1-2. Budapest, Corvina Kiadó, 1981.

Díjak:

Az első helyezett csapat részvételt nyer a 2013-as V. Pécsi Bölcsész Nyári Táborba.

A díjazott résztvevők értékes, a témához illő ajándékokat kapnak.

A nyertes művek (a kategóriák győztesei) a tanszék honlapján kerülnek publikálásra.

A benyújtás határideje

2013. március 15.

Kapcsolat

Kapcsolattartó (bármilyen ügyes-bajos kérdés esetén): Máté Gábor:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Módosítás dátuma: 2013. január 22. kedd, 11:24  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés