FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

VIII. Medievisztikai PhD-konferencia

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

A program helye, időpontja:
SZAB Székház 103–104. terem (Szeged, Somogyi u. 7.)
2013. június 17–19.


JÚNIUS 17., HÉTFŐ

09.30–09.40 NYITÓBESZÉD
Külpolitika
Elnök: Prof. Dr. Makk Ferenc
09.40–10.00 Révész Éva: Ki volt „Magyarország királya” leányának a férje?
10.00–10.20 Morgiel Kristóf: A bizánci befolyás I. András uralkodásának kezdetén (II)
10.20–10.40 Vér Márton: A Mongol Birodalom postahálózatára vonatkozó belső keletkezésű írott források
10.40–11.00 Kranzieritz Károly: A magyar-bosnyák kapcsolatok Luxemburgi Zsigmond uralkodásának első felében
11.00–11.20 Bárány Attila: Adalékok a Jagelló-kori Magyarország nyugati külpolitikájához
11.20–11.30 vita
SZÜNET
Egyháztörténet I.
Elnök: Dr. Hunyadi Zsolt
11.40–12.00 Kiss P. Attila: „Jártam földalatti országokban. a múlt népeinél”, avagy valóban rekonstruálható a gepida társadalom?
12.00–12.20 B. Halász Éva: A kőrösi várjobbágyok útja a nemességbe
12.20–12.40 Hegyi Géza: Az egyházi tized birtokosai a középkori Erdélyben
12.40–13.00 Farkas Péter: A veszprémi káptalan egyházi nemessége a középkorban
13.00–13.10 vita
EBÉDSZÜNET
Tisztségek. méltóságok és életutak a középkorban
Elnök. Dr. Sebők Ferenc
14.00–14.20 Székely Gusztáv: A Borsák tartományúri hatalma Ugocsa vármegyében
14.20–14.40 Szőcs Tibor: Nádorhelyettesítő tisztségek a 14. század közepéig
14.40–15.00 Bartha Annamária: A királynéi udvarbírói tisztség és viselői Károly Róbert uralkodása idején
15.00–15.20 Árvai Tünde: Főurak és familiárisaik. Karrierlehetőségek a Garaiak szolgálatában.
15.20–15.40 Péterfi Bence: Kanizsai János (†1522) I. Miksa szolgálatában
15.40–15.50 vita
Társadalomtörténet
Elnök: Dr. Csernus Sándor
16.00–16.20 Laczkó Eszter: „Qualiter Sancta Ecclesia Christi significatur in templo?” – Templomallegória Temesvári Pelbárt dedicatio ünnepére írt prédikációjában
16.20–16.40 Gilányi Magdolna: Fratrum Praedicatorum gubernandum - A nyulak-szigeti domonkos apácakolostor az Árpád-korban
16.40–17.00 Vida Beáta: A menedékszirti karthauzi krónika
17.00–17.20 Kiss Gergely: A Sainte-Chapelle intézménye és magyar kapcsolatai
17.20–17.30 vita
17.45 KÖNYVBEMUTATÓ

JÚNIUS 18., KEDD

Oklevelek és pecsétek
Elnök: Dr. Almási Tibor
09.30–09.50 Rábai Krisztina: Magyar történeti vonatkozású pápai oklevelek (1356)
09.50–10.10 Novák Ádám: 15. századi pecséthasználat id. Perényi János tárnokmester pecsétjeinek tükrében
10.10–10.30 Juhász Ágnes: A Dubrovniki Levéltár magyar vonatkozású forrásai az 1350-es és 1360-as évek dokumentumai alapján és a magyar történeti kutatás lehetőségei
10.30–10.50 Teiszler Éva: Anjou István horvát-szlavón-dalmát hercegi pecsétje
10.50–11.10 vita
SZÜNET
Történeti földrajz
Elnök: Dr. Szántó Richárd
11.20–11.40 Szeberényi Gábor: Szlavónia „határai” a 13–14. században. Történeti földrajzi megjegyzések a Dráva. illetve a Gvozd-hegység határszerepének megítéléséhez
11.40–12.00 Tóber Márta: Cegléd késő középkori határvitáinak tájtörténeti vonatkozásai
12.00–12.20 Gálffy László: Városok. birtokosok. társadalmak a folyamtérben. Duna magyarországi felső szakasza (13. század vége –14. század közepe)
12.20–12.30 vita
EBÉDSZÜNET
Elbeszélő források
Elnök: Dr. Galántai Erzsébet
13.30–13.50 Halmágyi Miklós: „Neveden szólítalak”. Nevek és névváltoztatási szokások a 10–11. századi uralkodók és népek esetében
13.50–14.10 Csákó Judit: A hun hagyomány bővülése a 13. századi Magyarországon
14.10–14.30 Bubnó Hedvig: Bűnök és erények harcának allegóriája Prudentius Psychomachiájában és hatása a középkori nevelésben
Egyháztörténet II.
Elnök: Dr. Galamb György
14.50–15.10 Kovács Szilvia: A ferencesek és Jajlak katun
15.10–15.30 Kruták Anita: Nyulak-szigeti apácák: kutatástörténet (történelem és régészet)
15.30–15.50 Maléth Ágnes: Az avignoni pápaság a 14. századi francia nyelvű krónikákban
15.50–16.10 G. Tóth Péter: Személyi összefonódások a csanádi székeskáptalanban (1354–1526)
16.10–16.20 vita
Hadtörténet
Elnök: Dr. Zimonyi István
16.30–16.50 Kovács Tamás: Theoderich külpolitikájának egy fejezete: A sirmiumi háború (504-505)
16.50–17.10 Igaz Levente: Arnulf herceg 913-as győzelme a magyarok felett. Néhány megjegyzés a X. századi magyar katonai akciók kérdésköréhez
17.10–17.30 Szabó Pál: Ostromolhatta-e I. Bayezid szultán Belgrádot?
17.30–17.40 vita
18.30 ÁLLÓFOGADÁS

JÚNIUS 19., SZERDA

Gazdaságtörténet
Elnök: Dr. Petrovics István
09.30–09.50 Gyarmati Sándor: A bártfai vászonipar jelentősége a késő-középkori gazdaságtörténet kutatásban
09.50–10.10 Szende László: Kolostorok és kézművesség az Árpád-kori Magyarországon
10.10–10.30 Vajda Tamás: 1387-1424 közötti okleveles adatok hazai vízimalmokról
SZÜNET
Régészet
Elnök: Dr. Révész László
10.50–11.10 Takács Melinda: Néhány gondolat a Felső-Tisza-vidék és a Nyírség 9. századáról - a telepkutatás eredményei alapján
11.10–11.30 Magyar Csaba: XIV. századi szentélyrekesztő Visegrádon
11.30–11.50 Berta Adrián: Aracs mezőváros régészeti kutatása
11.50–12.10 Kopeczny Zsuzsa: Udvarházak a Duna-Tisza-Maros közben. Árpád-kori előzmények
SZÜNET
Jogtörténet
Elnök: Prof. dr. Blazovich László
12.30–12.50 Gyönki Viktória: Bűn és bűnhődés Izlandon – Két törvényen kívüli ember sorsa
12.50–13.10 Brandl Gergely: Középkori törvényeink formális továbbélése kora újkori büntető pereinkben. A szegedi boszorkányperek példáján keresztül.
13.20–13.30 ZÁRÓBESZÉD

 

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

Az Orbán-kormány a fiatalok művelődését is pénzkérdésnek tekinti?

Ismét bebizonyosodott, hogy a Fidesz számára semmi sem szent: a jövő nemzedékét jelentő fiatalok művelődésén is képes spórolni – közölte Farkas Gergely, a Jobbik országgyűlési képviselője, az Ifjúságpolitikai Kabinet vezetője.

A közelmúltban életbe lépett kormányrendelet alapján megszűnt a fiatal, 26 év alatti diákcsoportok azon lehetősége, hogy ingyenesen látogathassák az állami fenntartású múzeumok tárlatait. Farkas Gergely szerint ez a lépés várhatóan nagyon sok diák - például az osztálykirándulással egybekötött - múzeumlátogatását akadályozza meg a jövőben.

Bővebben...