FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Konferenciafelhívás - Ütközéspontok 2015

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 
Konferenciafelhívás
 
A Doktoranduszok Országos Szövetségének Filozófiatudományi Osztálya „Ütközéspontok 2. – Cselekvés, autonómia és felelősség” címmel országos doktorandusz konferenciát rendez. Örömmel fogadjuk minden magyar nyelven vagy magyar egyetemen kutató doktorandusz, illetve doktorjelölt jelentkezését a fenti, megadott témában, azonban a konferencia elsősorban a különféle kutatási témák szabad bemutatására kíván lehetőséget biztosítani. Korlátozott számban fogadni tudunk jelentkezéseket végzés előtt álló, doktori képzésre készülő MA hallgatók, illetve a doktori védést abszolváló, fiatal posztdoktor kutatók részéről is.
A konferencia időpontja: 2015. május 22–23.
Helyszíne: PPKE BTK, Sophianum (1088 Bp., Mikszáth Kálmán tér 1.).
Fővédnöke: Horkay Hörcher Ferenc.
Az előadások nyelve: magyar.
Támogatók: PPKE BTK Politikaelméleti Doktori Iskola, MTA BTK Filozófiai Intézet.
Plenáris előadást tart: Horkay Hörcher Ferenc (PPKE/MTA), Huoranszki Ferenc (CEU), Ludassy Mária (ELTE), Margitay Tihamér (BME).
Jelentkezési határidő: 2015. március 31.
Az előadás szövegének beküldési határideje: 2015. április 30.
 
 „Hogy valaki milyen filozófiát választ, az tehát attól függ, hogy milyen ember: mert egy filozófiai rendszer nem valami holt ruhanemű, amelyet tetszés szerint felölthetünk és levethetünk, hanem átlelkesíti
annak az embernek a lelke, akié.” (Johann Gottlieb Fichte: Első bevezetés a tudománytanba)
 
A személyes autonómiát, az egyének azon képességét, hogy környezetüktől, a társadalomban betöltött szerepüktől, avagy politikai intézményektől függetlenül határozzák meg saját magukat, sokan tekintik alapvető erkölcsi és politikai értéknek, feltételeiről mégis heves viták zajlanak. Politikai és társadalmi vonatkozásain túl e fogalomnak fontos szerep jut a gyakorlati gondolkodás, az indokok, az önkontroll és az erkölcsi felelősség kérdéseiben is. Habár sokan élesen elkülönítik a személyes autonómiát a szabadságtól, a kettő közötti határvonal további filozófiai kérdéseket vet fel, például a lokális és globális autonómia fogalmainak különbségét és ezeknek a személyes szabadság metafizikai problémájához fűződő viszonyát illetően. Értelemszerűen csakis cselekedetek ágensei esetében beszélhetünk autonómiáról, azonban sokszor vitatható, hogy egy esemény valakinek a cselekedete-e, vagy az pusztán akaratától függetlenül történik-e meg vele. Az autonómia és erkölcsi felelősség kérdéséhez ezért szorosan kapcsolódik a cselekvés természetének kérdése, azaz annak eldöntésének feladata, hogy a körülöttünk zajló események közül melyek azok, amelyeket mi teszünk, és melyek azok, amelyeket csak elszenvedünk.
 
Jelentkezni húsz perces előadások megtartására lehet. A szervezők a beérkezett absztraktok szakmai lektorálása után döntenek az előadók köréről. Mivel az előadásokat minden esetben tíz perces korreferensi vitaindítók követik, a jelentkezőknek az előadás szövegét is rendelkezésre kell bocsátaniuk a fent megadott határidőig. Ennek elmulasztása a részvétel felfüggesztését vonja maga után. Jelentkezni a következő nyolc tervezett szekcióba van mód:
1.      Analitikus filozófia – szervezők Makai Ádám (ELTE) és Such Dávid (ELTE).
2.      Antik filozófia – szervező Hendrik Nikoletta (ELTE).
3.      Esztétika – szervező Csuka Botond (ELTE).
4.      Etika – szervező Paár Tamás (PPKE).
5.      Kontinentális filozófia – szervező Eged Dalma (SZTE).
6.      Logika, argumentációelmélet, tudományfilozófia – szervező Gyarmathy Ákos (BME).
7.      Társadalomfilozófia – szervezők Tódor Imre (BBTE) és Varga Rita (DE).
8.      Újkori filozófia – szervező Tánczos Péter (DE).
 
A jelentkezés feltételei:
       a konferencia honlapján (http://phil.dosz.hu/) található jelentkezési ív kitöltése,
 
 
Szívélyes üdvözlettel a konferencia szervezőbizottsága:
Nemesi Nikoletta (elnök, DOSZ FiTO), Geng Viktor (BME), Gyarmathy Ákos (BME),
Paár Tamás (PPKE), Rosta Kosztasz (ELTE)
Forrás: http://dosz.hu/hirek/konferenciafelhivas_utkozespontok_2015
Módosítás dátuma: 2015. január 21. szerda, 12:41  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

Ifjúságkutatás 2012
A Kutatópont piackutatásai és véleménykutatásai mellett feladatának érzi, hogy olyan kérdésekben is önálló projekteket valósítson meg, vagy szakmai partnere legyen a társadalmi folyamatok iránt elkötelezett vállalkozásoknak, önkormányzatoknak, civil és kormányzati szereplőknek, amelyek nem közvetlen piaci érdekeket szolgálnak, hanem a társadalom egyes csoportjaira koncentrálva azok megismerését és jobb megértését célozzák
Bővebben...