FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

A Garaboncziás Egyesület megkezdte a Tömösi csata emléművének helyreállítását

Olvasóink értékelése: / 1
ElégtelenKitűnő 

A Garaboncziás Egyesület 2010. februárjában együttműködési megállapodást kötött a Hétfalusi Magyar Művelődési Egyesülettel. Az együttműködés oka és tárgya a barcasági Hétfaluhoz közeli tömösi szorosban 1879-ben emelt egykori csataemlékmű környezetének felúíjítása.

A 21-23 %-os kisebbségben élő barcasági szórványmagyarság egyik legfontosabb identitáserősítő "büszkesége", a közelükben található, ma is Románia egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalába eső emlékhely: Magyarország és Erdély határvonalán egyedül itt, a Tömösi-szorosban állt ellen klasszikus csataszerűen és valóban bátor módon 1849-ben az orosz intervencióval szemben a magyar honvédsereg. A többnapos küzdelemben közel 2500, többségében székely újonc valóban heroikus, nem várt küzdelemben tartóztatta fel az itt betörni igyekvő 25 ezres orosz hadtestet. A tömösi és a thermopülai csata közötti hasonlóságot már a kortársak is felfedezték, amit valóban erősíthetett az a tény, hogy a legvégső és leghosszabb küzdelem a Tömösi szoros legjobban összeszűkülő, megerősített védművénél bontakozott ki, ráadásul a magyar parancsnok Leonidáshoz hasonlóan itt is a végsőkig küzdött. Az oroszok áttörését az hozta meg, hogy – akárcsak a görög esetnél – itt is egy környékbeli (szász nemzetiségű) erdész a honvédek háta mögé vezette az oroszokat.

A csata említett legfontosabb helyszínén, az ún. "Magyarvárnál" 1879-ben a Magyar Mérnök és Építész Egylet emlékművet emelt, amelyet a brassói magyar egylet 1912-ben megújított és ráccsal vett körül.

Az emlékmű 1916 óta azonban csak romlott, vagy rombolták. (pl. román katonák céltáblának használták)

Környéke azóta megváltozott: fák nőttek köré, a Tömös patak vize gyakran körbeveszi és Románia egyik legforgalmasabb autóútja, valamint vasútvonala épült "mellé". Ugyanakkor az előtte található tisztás kirándulók kedvelt helyszíne.

Könnyen belátható, hogy a nem önkormányzati területen (egy erdőben) álló, ráadásul műemlékként nem regisztrált, a román rongálásoknak bármikor kitett emlékmű (amely jelenleg a román nemzeti színekkel van bemázolva) felújítása nem mehet véghez olyan módon, mint pl. a kolozsvári Mátyás-szobor. Hiszen még az említett kolozsvári példa is erősen szemet szúr a helyi nacionalista románoknak. Ha a tömösi emlékműnél láthatóan és meghirdetve (pl, újságokban bejelentve) megkezdődne egy látványos felmérés, vagy felújítás, az azzal járna, hogy a felújítást követő éjszakán az emlékművet ismét megrongálnák.

 

1990-ig „magyar” rendezvényeket nem tarthattak ott. 1990 óta a helyi március 15-ék egyik legfontosabb helyszíne: alkalmanként 50-100 fő vesz részt rajtuk.

Az emlékművet még nem vizsgálták meg, annak felújítására még nem készültek „stratégiai” tervek.

 

A két egyesület az NCA-tól nyert közös pályázatán 2011. januárjától megkezdte előkészíteni, májustól pedig a gyakorlati kivitelezések is megtörténtek az emlékmű környezetének helyreállítására.

 

A konkrétan elvégzett munka:

- az eredetileg vasból készült kerítéselemeket a későbbiek során könnyen, akár a helyi magyar iparosok felajánlásával is pótolható fára cseréltük. mivel azoknak már csak csonkjaik voltak meg és vassal pótolni eleve meddő feladat lett volna a helyi (színes)fém tolvajok miatt..

- a virágágyásokat frissítettük, új virágokat ültettünk el

- két különböző antigraffiti módszert alkalmazó magyarországi szakember megtekintette a helyszínt és árajánlatot, valamint megvalósítási tervet adott az emlékmű későbbi felújításához (az egyik módszerhez nagy mennyiségű vízzel, azaz látványos, sajnos figyelemfelhívó felújítással jár, a másik hosszabb és kicsit drágább, de biztonságosabb, mivel csupán az emlékmű környékére vonatkozik, ezért ezt választottuk.

- a helyi magyar középiskola diákjai 3 alkalommal részt vettek a felújításban

- két helyi magyar vállalkozó önkéntes felajánlást tett (a faanyagnál csak anyagköltséget kellett fizetni, a fát a betonba rögzítő minimális vas heggesztésére ingyen kaptunk szakembereket és biztosították a szerszámokat-felszereléseket odaszállítással együtt)

- a helyi magyar vállalkozók, civil és önkormányzati vezetők megértették, hogy a sikeres felúíjtás és az emlékmű további, rongálás nélküli állapota csak úgy lehetséges, ha sűrűsödnek körülötte a helyi magyar egyéb civil (pl. iskolai) rendezvények, amelyek alatt pl. a végleges felújítás is elvégezhető (pl. sok iskolai tanulmányi kirándulás egyikén, pl. egy környezetvédelmi 2 napos „ottalvós” sátras iskolai kirándulás alkalmával megszokottá válik és nem tűnik fel a helyi románoknak a megsokasodó rendezvény között a felújítás. Ottalvásra azért van szükség, mert a graffitimentesítés alkalmával legalább 24 órát száradnia kell a védőfestéknek. Ez idő alatt az emlékművet azzal lehet a legjobban megvédeni és őriztetni, ha pl. közvetlenül a környékén környezetvédelmi tábort szervez az iskola.

 Az emlékmű további felújítását – tekintettel arra, hogy megközelítése csak tavasszal és nyáron lehetséges – 2012 tavaszára, egy későbbi pályázat alkalmával tervezzük.

 Köszönjük az NCA támogatását.

 Magyar Sándor

Módosítás dátuma: 2011. augusztus 29. hétfő, 10:50  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés