FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Múzeumi Oktatási és Képzési Központ

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) a Szabadtéri Néprajzi Múzeum egyik igazgatósága, 2006-ban alakult meg azzal a céllal, hogy hiánypótló tevékenységeivel (képzés, kutatás, módszertani fejlesztés, koordinációs hálózat, disszemináció) hozzájáruljon a hazai múzeumi terület modernizációjához.

Az eredeti terv széles körű kiterjesztését és megvalósítását 2008-tól az Új Magyarország Fejlesztési Terv kiemelt projektje, a „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése – Központi módszertani fejlesztés (TÁMOP-3.2.8/A-08-2008-0002) teszi lehetővé, melynek projektgazdája a Szabadtéri Néprajzi Múzeum.

Tevékenységünk meghatározó részét alkotják a módszertani fejlesztések, valamint az egész országra kiterjedő kutatások. Az elmúlt két évben végzett vizsgálataink során többek között arra kerestük a választ, hogy
•    napjainkban a múzeumok hogyan és milyen eszközökkel képesek az új elvárásoknak, látogatói igényeknek megfelelni;
•    tudományos tevékenységük mellett hogyan tudnak a társadalom hasznára lenni, a felnövekvő generáció ismereteinek gyarapítását segíteni, sokoldalú tudásközpontokká válni.

Kutatásaink során, a múzeumok kérdőíves megkérdezésével minél reálisabb képet kívántunk alkotni a hazai múzeumokról, azok tevékenységeiről. Eredményeink alapján határoztuk meg az elvárt modernizáció érdekében a fejlesztésre javasolt területeket. Vizsgálatainkban kerestük a jó külföldi múzeumpedagógiai példákat, az iskolák és a múzeumok együttműködésének lehetőségeit, módszereit, illetve azt, hogy a múzeumi területen dolgozó szakembereknek milyen szakmai és személyes kompetenciákkal kell, illetve kellene rendelkezniük az innovációt segítő szemléletváltáshoz, a múzeumi ismeretátadásban elvárható szerepvállaláshoz. Mindezt egy adatbázisba rendeztük, így eredményeink letölthetőek honlapunkról.

A kutatások megerősítettek bennünket abban, hogy szükség van olyan akkreditált képzések szervezésére pedagógusok és közgyűjteményi területen dolgozók részére, amelyeken a megszerezhető kompetenciák a hazai felsőoktatás keretén belül nem sajátíthatóak el. Többéves gyakorlattal rendelkező kollégák adják tovább tapasztalataikat, ismereteiket tematikus képzéseink során. Tanfolyamainkon számos hazai és külföldi intézmény múzeumpedagógiai, kiállításrendezési, kommunikációs, interpretációs gyakorlatainak adaptációs lehetőségeit mutatjuk be hallgatóinknak.

Képzések múzeumi szakembereknek

•    Múzeumi vezetői ismeretek (120 óra)
•    Kiállításrendezés A-tól Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában (120 óra)
•    Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakoztatni, projektmódszer a múzeumpedagógiában (60 óra)
•    „Érted!? – Értem!?” Hogyan fogadjuk fogyatékos embertársainkat múzeumainkban? (30 óra)
•    Iskolabarát múzeumi környezet (30 óra)
•    Oktatási célú múzeumi kiadványok – A feladatlaptól az online múzeumi csoportmunkáig (30 óra)
•    Múzeumi kommunikáció az oktatás szolgálatában (30 óra)
•    Hálózatosodás és együttműködés az iskolán kívüli szervezett tanulásban (30 óra)

Képzések pedagógusoknak

•    Pedagógusképzők képzése – Múzeumok közoktatási hasznosítása (60 óra)
•    Iskolák és múzeumok partnersége – Pedagógus-továbbképzés (30 óra)

Annak érdekében, hogy az innovációhoz szükséges tudást minél szélesebb kör részére eljuttassuk, kiemelt figyelmet szentelünk a disszeminációnak. Kutatási eredményeinket, módszertani fejlesztéseinket a „Múzeumi iránytű” sorozatban jelentetjük meg. Hallgatóink számára a képzéseinkhez kapcsolódó jegyzeteink a „Múzeumiskola” sorozatban érhetők el. Mindkét sorozat a MOKK-portálról egy regisztrációt követően ingyenesen letölthető.

Szakmai képzéseinkhez honlapunkon kialakítottunk egy e-learning felületet is, melynek köszönhetően a világhálón keresztül is lehetővé válik tanfolyamaink elvégzése. Ez alkalmat kínál arra, hogy az érdeklődők vagy a képzéseinkre pályázó hallgatójelöltek betekinthetnek a tematikákba, tesztelhetik ismereteiket, tudásukat a témával kapcsolatosan, illetve letölthetik jegyzeteinket, kiadványainkat. Hírlevelünkre feliratkozott érdeklődőink naprakész információt kapnak folyamatosan a MOKK és a múzeumi koordinátorok által szervezett rendezvényekről, múzeumi eseményekről.

Az új múzeumi gondolkodás, a modern múzeumpedagógiai módszerek elterjesztésében, meghonosításában komoly segítséget jelent számunkra az általunk létrehozott múzeumi koordinátori hálózat működése. A Budapestet és a megyéket képviselő 22 koordinátor eddigi tevékenysége alapján is már elévülhetetlen érdemeket szerzett a helyi oktatási intézmények és múzeumok közötti együttműködés fejlesztésében. A koordinátorok által szervezett helyi rendezvények, információs napok, múzeumpedagógiai évnyitók célja, hogy tájékoztatást kapjanak a megyében lévő szakemberek, pedagógusok, oktatók, felsőoktatási intézmények hallgatói a múzeumi eseményekről, az új lehetőségekről, módszerekről.

Szakmai rendezvények
Minden év kiemelkedő eseménye az Országos Múzeumpedagógiai Konferencia.

A Múzeumok Mindenkinek Program munkatársai:
Projektmenedzser: dr. Bereczki Ibolya, az SZNM főigazgató-helyettese
Szakmai vezető: Káldy Mária, a MOKK igazgatója
Oktatásszervező: Andrikó Katalin, Marsi Mónika
Koordinátori hálózat fejlesztéséért felelős: Gyimes István
Disszeminációért felelős: Aranyos Sándor
Általános asszisztens: Vári Csilla Bernadett
Tájékoztatásért és nyilvánosságért felelős: Lengyel Emese

A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Irányító hatóság:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ, www.nfu.hu) Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága (HEP IH).

Közreműködő szervezet

ESZA Társadalmi Szolgáltató Kft. (www.esza.hu)

 

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés