FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Sport, ifjúságpolitikai és esélyegyenlőségi ügyintéző álláspályázat

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapjánpályázatot hirdet Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoportja Sport, ifjúságpolitikai és esélyegyenlőségi ügyintézőmunkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1102 Budapest, Bánya utca 35.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Sport ágazat: • A Sportkoncepcióban megfogalmazott célok megvalósításának segítése • A Kőbányai Sportközpont, valamint a kerületi sportszervezetek munkájának koordinálása • Az óvodás, és az általános iskolás tanulók úszásoktatásának megszervezése • A kerületi verseny- és szabadidősport figyelemmel kísérése, munkájuk segítése • Közreműködés a kerületi szintű sportversenyek szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában • Az ágazati jogszabályok figyelemmel kísérése, kapcsolattartás a helyi sportszervezetek vezetőivel, a testnevelő tanárokkal • Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 24.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok elvégzése • Közreműködés a sportági versenynaptárak kialakításában, összehangolásában • Előterjesztés készítése a Képviselő-testület, valamint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság számára • A sportcélú pályázatok figyelése, írása. Ifjúsági és esélyegyenlőségi ágazat: A munkahelyi esélyegyenlőségi terv és a kerületi esélyegyenlőségi program elkészítése, aktualizálása, a benne foglaltak megvalósítása; esélyegyenlőséggel kapcsolatos programok szervezése • A kerületi ifjúsági és esélyegyenlőségi feladatok ellátása • Az ifjúsági és esélyegyenlőségi területen programok, továbbképzések, táborok szervezése és bonyolítása • A jogszabályok figyelemmel kísérése, kapcsolattartás a helyi ifjúsági szervezetek vezetőivel, az iskolai pedagógusokkal, valamint a fővárosi és országos ifjúsági és esélyegyenlőségi szervezetekkel, azok vezetőivel • Előterjesztés készítése a Képviselő-testület, valamint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságnak • Közreműködés a kerületi ifjúsági és esélyegyenlőségi célú pénzeszközök felhasználásában, elszámolásában • Az ifjúsági és esélyegyenlőségi célú pályázatok figyelése, írása • Részvétel a Kerületi Kábítószer Egyeztető Fórum munkájában

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény, valamint a(z) kerületi köztisztviselői szabályzatban foglaltak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság, 

§         Cselekvőképesség, 

§         Büntetlen előélet, 

§         Egyetem, , főiskola,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Sportszakmai vagy az ifjúságpolitika, esélyegyenlőség területén szerzett tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Sportszakmai és ifjúságpolitika, esélyegyenlőség területén szerzett tapasztalat,

§         Közigazgatási alapvizsga,

§         Közigazgatási szakvizsga

§         Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat

§         Középfokú idegen-nyelv ismeret (angol, német)

§         Számítógépkezelő-használó és alkalmazásfejlesztő végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fénykép; részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (illetve az annak igénylését igazoló postai iratmásolat)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett, Nagyné Berecz Györgyi nyújt, a 4338-150, 4338-158 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/422/1583/2011/XXII , valamint a munkakör megnevezését: Sport, ifjúságpolitikai és esélyegyenlőségi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálását követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók részére a teljes pályázati dokumentációt visszaküldjük. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kobanya.hu - 2011. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 6 hónap

A hirdetésre közvetlenül a www.kozigallas.gov.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni.

Módosítás dátuma: 2011. szeptember 21. szerda, 17:23  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

Az IKSZ félévzáró politikai estje

A nyáresti időpont ellenére, közel ötven IKSZ-es gyűlt

Megnyitó beszédében Azbej Tristan, az IKSZ alelnöke számolt be a szervezet rohamos mennyiségi és minőségi bővüléséről, és rámutatott, hogy a csatlakozó fiatalok ösztönösen ráéreznek a kereszténydemokrata eszmeiségre.

A folytatásban Vida Zoltán, II. kerületi IKSZ elnök számolt be a Lengyel-Magyar Összetartozás programsorozatról. Megismerhettük a zarándoklatokat és országos rajzpályázatot is magába foglaló, nagysikerű program hátterében álló hatalmas szervezőmunkát, és szó esett az IKSZ-esek segítségnyújtásáról is.

Ezután Rétvári Bence államtitkár, az IKSZ volt elnöke baráti hangvételű előadásban beszélt a kormányzással kapcsolatos személyes élményeiről és meglátásairól, majd az elnökség részéről Stágel Bence, Törcsi Péter és Gaal Gergő mondott el vitaindító gondolatokat a fiatal kereszténydemokráciáról, a szervezeti működésünk aktivizálásáról, és helyünkről a jobboldali szövetségben.

A kialakult vita minden jelenlevőt megmozgatott és a program hivatalos lezárása után a késő esti órákba nyúlva folytatódott. Abban a legtöbb résztvevő egyetértett, hogy az IKSZ egyik küldetése, hogy integrálja a közéletbe beleszólni kívánó keresztény közösségeket, és egyben önmaga is integrálódjon az átfogó polgári és nemzeti szövetségi rendszerbe.

Utóbbit kompromisszumképesen, de a karakterünk megőrzése mellett kell tennünk, és az olyan értékek következetes képviselete mellett, mint a: családpártiság, a nemzeti összetartozás gondolata, az élet és a teremtett világ védelme. Nem szabad ugyanakkor elvesznünk a kereszténydemokrata eszmeiség fennkölt megfogalmazásában; a világnézetünknek továbbra is konkrét kezdeményezésekben, és általában az élet és a politika leggyakorlatiasabb dolgaiban kell megmutatkoznia.

Azbej Tristan
Észak-Magyarországi Régióért felelős alelnök